Home
Over R.A.Z
Het bestuur
Lid worden R.A.Z
RAZ Verzekering
kids club
Knutselen week 1
Knutselen week 2
Schatgraven
Knutselen week 3
Knutselen week 4
Stoep krijten week 5
Knutselen week 6
Vossenjacht 2017 (1)
Stichtingorgaan
Winter foto's2017
Nieuwjaar receptie

HOERA  

DONDERDAG 3 MEI JL DE PERSCONTAINER IS WEER TERUG

 

                                                                                 EN S&C MAAR ROEPEN WIJ NEMEN AFSCHEID VAN DE STINKENDE,

                                                                                                   PIEPENDE EN KRAKENDE PERSCONTAINERS

 

 

 

                                                                                                            DUS NIET .......HIJ IS WEER TERUG.

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 Op 7 februari jl. kregen wij een schrijven van de Directeur Sport en Cultuur over het het beheren van het recreatiegebouw.

Ik zal het schrijven op onze site plaatsen

 

             

                 Het was weer een geslaagde nieuwjaars receptie, met een hele grote opkomst .

            Cornel was weer helemaal top  (Zie de link nieuwjaar receptie) 

   

               

 

 

             Er zijn weer mooie foto's gemaakt van het recreatieoord in de sneeuw.  (Zie de link Winter foto's)

                                  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan alle vrijwilligers

 

Nog bedankt voor het geweldige werk wat jullie de afgelopen
periode geregeld hebben voor alle kinderen op het Recreatieoord.
 
Tot volgend jaar,
 Groet, Het bestuur
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste vrienden van de Kampeervereniging Rotterdam Aan Zee, 

 

 

Zoals jullie misschien al weten heeft Soraya Molders dit seizoen het kinderknutselen,

schatgraven en de vossenjacht opgepakt. 

Ze heeft op maandag 12 juni jl. een app naar mij gestuurd,

dat ze nieuwe vrijwilligers ging zoeken voor bovenstaande activiteiten;

 inmiddels had ze er toen al 6-9: geweldig !!! (ze heeft er inmiddels ca. 28) 

wij waren helemaal verbaasd door dit geweldige initiatief.  

Wij hebben haar inmiddels gevraagd om in het bestuur te komen,

 zij moest er even over nadenken: logisch. Zij heeft inmiddels ja gezegd en wordt

onze nieuwe commissaris. Zij is de contactpersoon voor de vrijwilligers. 

Namens alle leden van de vereniging heten wij Soraya hartelijk welkom 

en bedanken haar, voor de inzet van het afgelopen seizoen.  

 

Namens het bestuur.

 

 

 

 

 

Mocht u nog steeds niks nieuws zien, op de home 
 
 

 

Aan alle vrijwilligers die vanmorgen geholpen hebben  bij het kinderknutselen.

 

Het bestuur is Soraya Molders veel dank verschuldigd voor het organiseren van het kinderknutselen

op de dinsdagochtenden in de schoolvakantie.

Soraya heeft het toch voor elkaar gekregen om een aantal vrijwilligers te vinden

die willen helpen bij deze ochtenden.

Zoals je  op de foto"s kunt zien zijn het heel wat kinderen die er gebruik van maken geweldig.

Het bestuur is  jullie dan ook heel dankbaar voor jullie inzet.Veel plezier bij de komende dinsdagochtenden.

 

En nogmaals bedankt aan alle vrijwilligers

Met vriendelijke groeten.

Cees, Rien en Reyer

 Na alle commotie kunnen we opgelucht zeggen dat er een nieuwe groep vrijwilligers is opgestaan om dit jaar,
toch de leuke activiteiten door te laten gaan.

Dankzij social media is er binnen 1 week een groep gevormd voor de knutselclub.

Alle dames hebben hun schouders eronder gezet en kwamen met de leukste ideeën.

Iedere dinsdagochtend om 10:00 zijn alle kinderen welkom in het recreatiegebouw om te komen knutselen.

Eventueel vervolg voor de overige activiteiten zullen spoedig volgen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Beste Recreanten Hoek van Holland d.d. 24 april 2017

 

Op zaterdag 15 april jl. hebben de voorzitters van Vereniging Poort van Europa

en de Kampeer Vereniging Rotterdam Aan Zee de beheerovereenkomst van het recreatiegebouw ondertekend.

In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over het beheer en gebruik van het recreatiegebouw.

Dit is startschot voor een nieuw hoofdstuk in het beheer van het recreatiegebouw, dat met een ferme handdruk is bekrachtigd.

Met een gezamenlijk doel voor ogen, namelijk het genot en plezier van ALLE recreanten,

zal het recreatiegebouw voor u allen worden geëxploiteerd.

Beide verenigingen en S&C zullen zich in goed en onderling overleg inzetten om bestaande en nieuwe activiteiten,

voor jong en oud, aan te bieden. Ik heb dan ook alle vertrouwen dat er vele activiteiten van de grond zullen komen.

 

Met zonnige groet

Roel de Koning Projectleider Verblijfsrecreatie Gemeente Rotterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste vrienden van de Vereniging van Kampeerders Rotterdam Aan Zee

 

Het nieuwe seizoen is weer begonnen/geopend en wij hopen dat jullie het goed naar je zin en veel (zon) plezier zullen hebben.

 

De nieuwjaarsreceptie is goed bezocht; er waren ca. 70 vrienden van de vereniging.

Wij vonden het in ieder geval een gezellige middag.

 

De afgelopen maanden is er veel overleg geweest met de Gemeente over het beheer en de exploitatie van het recreatiegebouw.

Wij hebben een 2 tal concepten bruikleenovereenkomsten recreatiegebouw gehad van de Gemeente;

daarin kwam steeds naar voren dat de Gemeente de Poort van Europa het gebouw wil laten beheren en exploiteren.

Er werd zelfs door de Gemeente voorgesteld dat de verenigingen moesten zorgen dat het object

schoon en netjes wordt gehouden terwijl wij geen sleutel krijgen van het gebouw; daar waren wij het totaal niet mee eens.

Wij hebben de Gemeente gevraagd of wij ook een sleutel van het gebouw konden krijgen

om bij onze eigen berging te kunnen wanneer het gebouw gesloten is; maar dat was niet mogelijk;

ze zeiden dat de verantwoording bij de Poort van Europa ligt; die moesten wij dan vragen om het gebouw te openen en dan konden wij bij onze berging.

Tot drie keer toe hebben wij de Gemeente aanvullende voorstellen gedaan om gezamenlijk met de verenigingen

het gebouw te gaan beheren en exploiteren.

Maar daar was de Gemeente het niet mee eens.

Het is moeizaam onderhandelen met de Gemeente: het moet te veel over meerdere schijven lopen (juristen, ambtenaren).

RAZ is nog steeds van mening dat de verenigingen gezamenlijk het gebouw moeten beheren.

Het gebouw is er tenslotte voor alle recreanten.

 

Wij hebben de Gemeente heden nog een voorstel gedaan om het gebouw vanaf

1 april t/m 31 oktober 2017 tijdelijk aan de verenigingen met een aangepaste bruikleenovereenkomst

 te laten beheren/exploiteren en daarna te evalueren.

 

Wij wachten de reactie van de Gemeente maar af.

Jullie horen nog van ons

 

Wij willen jullie voorstellen om de ledenvergadering te houden op vrijdag 26 mei of zaterdag 27 mei.

Willen jullie ons mailen welke datum het best past?

 

Met vriendelijke groeten,

Reyer van Drie.

Dit is het huisje van onze vereniging R.A.Z 

 
 

 

       

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to Top of Page

Update 4-5- 2018